WOZ datacenter

Achtergrond


De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt dat gemeenten alle onroerende zaken in Nederland - woningen en niet-woningen - jaarlijks moeten taxeren. Ook bijzondere objecten als windturbines, energiecentrales e.d. moeten gemeenten jaarlijks van een waarde voorzien.

Voor incourante objecten waarvan geen of nauwelijks verkoopprijzen voorhanden zijn, wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde, dat is de herbouwwaarde van een object minus de afschrijvingen.

Individuele gemeenten beschikken zelf over onvoldoende actuele bouwkosten om de herbouwwaarde van alle incourante objecten te bepalen.

Oplossing


Om de incourante objecten toch te kunnen waarderen, verzamelen gemeenten daarom met elkaar op het WOZ-datacenter interactief de bouwkosten van incourante objecten. Met die informatie worden taxatiewijzers met kengetallen gemaakt, waarmee de gemeenten de incourante objecten kunnen waarderen.

Voor het waarderen zelf is een geautomatiseerd rekenmodel ontwikkeld, TIOX. Met dit systeem waarderen gemeenten vanuit hun eigen waarderingssysteem de incourante en agrarische objecten. TIOX werkt op basis van XML-berichtenverkeer en wordt ontsloten via het WOZ-datacenter.

Resultaat


Voor waardepeildatum 1 januari 2012 zijn met TIOX bijna 172.000 objecten en 974.000 deelobjecten gewaardeerd met een waarde van circa  91 miljard.

Een jaar eerder ging het nog om 144.000 WOZ-objecten, 776.000 deelobjecten met een totale waarde van circa  87 miljard.

Voor waardepeildatum 1 januari 2012 hebben 315 gemeenten (75%) met TIOX gewaardeerd. Een jaar eerder maakten 284 gemeenten gebruik van TIOX.

Meer weten over datacenter applicaties?

Wij horen graag waar we je mee kunnen helpen..

U kunt ons makkelijk bellen: +31 10 2400934. Of stuur ons een e-mail.

Andere cases van CS