Online risicotest

Achtergrond


NIPED is een kennisinstituut dat zich heeft gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van preventie en vroegdiagnostiek. Om op een verantwoorde en snelle manier gezondheidsrisico's bij werknemers van NIPED's klanten (de werkgevers) in te kunnen schatten, vroegen ze ons daarvoor een kennissysteem te ontwikkelen.

Oplossing


Ziektekosten zijn een grote en soms onnodige kostenpost voor veel werkgevers. Door voor de werknemers het risico op bepaalde ziektes vooraf in te kunnen schatten, kunnen voor de werkgever en ziektekostenverzekeraars flinke kosten worden bespaard. Door snelle signalering neemt tegelijkertijd de kans op ziektepreventie voor de werknemer toe.

Het verzamelen van patiëntengegevens gebeurt aan de hand van vragenlijsten die de werknemers op een beveiligde omgeving kunnen invullen. Op basis van een groot aantal – door het NIPED eenvoudig aan te passen – variabelen, wordt een score berekend die aangeeft of er een gezondheidsgevaar of een gezondheidsprobleem bestaat.

Resultaat


Meer weten?

Wij horen graag waar we je mee kunnen helpen..

U kunt ons makkelijk bellen: +31 10 2400934. Of stuur ons een e-mail.

Andere cases van CS